downloads

Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a, 2712 HB  Zoetermeer. Telefoon (winkel) 079-3164920. Secretariaat Stichting Molen De Hoop Zoetermeer: Lombok 72, 2721 JB  Zoetermeer.

startpaginawelkom.html
historiehistorie.html
molenwinkelmolenwinkel.html
molenaarsmolenaars.html
stichting en bestuurstichting.html
molentechniekmolentechniek.html
vrijwilligersvrijwilligers.html
gildenarengildenaren.html
contact en routecontact.html
downloads
molennieuwsmolennieuws.html
linkslinks.html

* Vanwege schommelingen in de prijzen voor grondstoffen,

is het ondoenlijk om op deze website prijzen te vermelden.

Uiteraard zijn alle producten in de molenwinkel wel geprijsd.