Voor het onderhoud van onze molen zijn wij voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren.
Wij stellen het bijzonder op prijs als u hierin wilt participeren. Al vanaf € 25,00 per jaar (bedrijven vanaf € 50,00) mag u zichzelf
Gildenaar van Molen De Hoop noemen en draagt u bij tot het behoud van onze molen. 

Op de pagina downloads kunt u het aanmeldingsformulier van de winkel bekijken en downloaden. Dit formulier ligt
uiteraard ook in de molen.


Indien u vragen of opmerkingen over het gildenaarschap hebt, stuurt u dan alstublieft een e-mail aan het stichtingsbestuur


N.B. Stichting Molen De Hoop is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting!


gildenaren

aanmeldingsformulierhttp://www.molendehoopzoetermeer.nl/downloadbestanden/Gildenaar_brief_website.pdf

Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a, 2712 HB  Zoetermeer. Telefoon (winkel) 079-3164920. Secretariaat Stichting Molen De Hoop Zoetermeer: Lombok 72, 2721 JB  Zoetermeer.

startpaginawelkom.html
historiehistorie.html
molenwinkelmolenwinkel.html
molenaarsmolenaars.html
stichting en bestuurstichting.html
molentechniekmolentechniek.html
vrijwilligersvrijwilligers.html
gildenaren
contact en routecontact.html
downloadsdownloads.html
molennieuwsmolennieuws.html
linkslinks.html