Molen De Hoop is eigendom van Stichting Molen De Hoop, opgericht op 10 januari 1984.
Het onbezoldigde bestuur van deze stichting bestaat uit enthousiaste (ex-)ondernemers uit Zoetermeer:

de heer J.J.F. Boonekamp (voorzitter)

de heer T.F. Meijer (secretaris)

de heer W.F.A. Worrell (penningmeester)

mevrouw E.S.J. Groenewegen-Wanders (contactpersoon voor de winkel)

de heer J.P. Huurman (technische commissie)

de heer C. Groen (PR en communicatie, webmaster)


Bankrekening NL03ABNA0517310333

Kamer van Koophandel 27110743

BTW-nummer 007265402B01


Stichting Molen De Hoop Zoetermeer is door de Belastingdienst aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften in principe

aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Op de pagina downloads vindt u meer informatie over onze stichting, zoals

wij vanaf 1 januari 2014 op last van de Belastingdienst verplicht zijn te publiceren.
stichting en bestuur

contactgegevenscontact.html
Belastingdiensthttp://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a, 2712 HB  Zoetermeer. Telefoon (winkel) 079-3164920. Secretariaat Stichting Molen De Hoop Zoetermeer: Lombok 72, 2721 JB  Zoetermeer.

startpaginawelkom.html
historiehistorie.html
molenwinkelmolenwinkel.html
molenaarsmolenaars.html
stichting en bestuur
molentechniekmolentechniek.html
vrijwilligersvrijwilligers.html
gildenarengildenaren.html
contact en routecontact.html
downloadsdownloads.html
molennieuwsmolennieuws.html
linkslinks.html